డెస్క్టాప్ బైబిల్

విండోస్ వెర్షన్  అఫ్ ది తెలుగు బైబిల్ మనకు అనుదుబాటులో ఉన్నది 
దయచేసి క్రింద  డౌన్లోడ్ బటన్ క్లిక్  చేయoడి